Het Buitenbos, Ambulante begeleiding

Via het Buitenbos bied ik ambulante begeleiding aan.

Uitgangspunt bij de ondersteuning is het versterken van je eigen kracht waardoor je de regie over je leven (meer) in handen neemt. Door belemmerende overtuigingen en negatieve ervaringen te neutraliseren, ben je meer in staat om jouw leven vorm te geven. Accepteren van wat er is, is het uitgangspunt. Vandaaruit andere mogelijkheden ontdekken, is een weg die ik graag een stuk met je oploop, met als uiteindelijke doel mezelf overbodig maken.

Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van mensen met hulpvragen op het gebied van:
Autisme en ADD
Hooggevoeligheid
Depressieve klachten
Burn-out
Weinig zelfvertrouwen
(Faal)angst
Rouwverwerking

De laatste jaren heb ik mij middels diverse opleidingen gekwalificeerd in verschillende therapeutische vaardigheden en methodieken zoals systemisch werk / opstellingen, EMDR, PTSS ontrafelen tot identiteit, MatriXmethode en mindfulness.

Accepteren wat Is
Betrokken en integer
Helder en geduldig
Inspireren en aanmoedigen.

Dat zijn de kwaliteiten van waaruit ik je ondersteun.

www.zorgondernemers-twente.nl
Het Buitenbos is aangesloten bij Coƶperatie Zorgondernemers Twente.

Voor vergoeding van de begeleiding kan in de meeste gevallen gebruik worden gemaakt van een indicatie in Zorg in Natura of PGB. Deze kan worden afgegeven door de gemeente.